En dat leidde tot gevaarlijke situaties. De canyon was een grote waterval geworden!

En dat leidde tot gevaarlijke situaties. De canyon was een grote waterval geworden!